terug naar nwz.nl

Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat uw medisch specialist u vraagt of u wilt meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen aan onderzoek kan u en anderen in de toekomst helpen.

Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek
Hoe uw toestemming voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek is geregeld, hangt af van het type onderzoek:

  • U doet voor uw behandeling mee aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit mag alleen als u hiervoor vooraf toestemming geeft. We informeren u eerst uitgebreid over de opzet, de consequenties en de richtlijnen voor privacy.  Op basis hiervan geeft u al dan niet toestemming voor deelname. U kunt de onderzoeker natuurlijk al uw vragen stellen
  • Het onderzoek gebeurt met gegevens van patiënten die in het medisch dossier bekend zijn.  Uw gegevens krijgen codes zodat deze niet herleidbaar zijn naar personen. Hiervoor is geen toestemming nodig bij grote aantallen patiënten. Wel moeten wij u goed hierover informeren. Heeft u bezwaar tegen deelname aan dit type onderzoek, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw zorgverlener
  • Het onderzoek gebeurt met geanonimiseerde gegevens. Onderzoekers kunnen alleen gegevens opvragen uit deze registratie zonder dat uw gegevens herkenbaar voor hen zijn. Daarom is toestemming vooraf niet nodig. Wel kunt u bezwaar maken tegen deze registratie bij het Integraal Kankercentrum Nederland. Op de website van het Integraal Kankercentrum Nederland vindt u hierover de IKNL-folder ‘Registratie van kanker’.


Onderzoeken eerst getoetst
Alle onderzoeken worden binnen Noordwest getoetst. We hebben hiervoor de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) en het Wetenschapsbureau.

Medisch Ethische Toetsingscommissie
Voordat we wetenschappelijk onderzoek bij patiënten uitvoeren, moeten de onderzoekers voor hun onderzoek eerst toestemming hebben van de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). De METC beoordeelt onder andere of:

  • het onderzoek zinvol is
  • er niet teveel risico’s of nadelen voor u als patiënt aan verbonden zijn
  • u de juiste informatie ontvangt en/of
  • u vrijwillig uw toestemming geeft


Wetenschapsbureau Noordwest
Alvorens een onderzoek mag worden uitgevoerd, is naast door een METC goedgekeurd onderzoek  ook goedkeuring nodig van de raad van bestuur.  De raad van bestuur laat zich adviseren door het wetenschapsbureau over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoek. Als naar aanleiding hiervan ook de raad van bestuur goedkeuring geeft, kan het onderzoek starten.

Uw toestemming
We informeren u eerst uitgebreid over de opzet, de consequenties en de richtlijnen voor privacy. Op basis hiervan geeft u al dan niet toestemming voor deelname. Als u meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek, komt u bij uw controle ook terug bij een onderzoeksverpleegkundige (researchverpleegkundige).

Lopend onderzoek en wetenschappelijke publicaties
De gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, gebruikt de medisch specialist voor het schrijven van een rapport of een artikel. Vaak worden de resultaten in een medisch vakblad gepubliceerd, zodat andere artsen deze nieuwe informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van hun patiënten. Lees op de website van ons opleidingsinstituut Noordwest Academie informatie over wetenschappelijk publicaties en lopende onderzoeken.

Stoppen met deelname
U kunt altijd stoppen met deelname aan het onderzoek, dus ook tijdens het onderzoek. Uw arts overlegt op dat moment met u hoe hij uw behandeling voortzet. Voor wetenschappelijk onderzoek bij wilsonbekwame patiënten geldt een aanvullende wettelijke regeling en toestemmingsprocedure.