terug naar nwz.nl

Kwaliteit van zorg

Het Oncologisch centrum heeft in 2012 als tweede ziekenhuis in Nederland de deelaccreditatie oncologie ontvangen van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het gehele kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem wordt periodiek extern getoetst, door Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Deze toetsing gebeurt op basis van het internationale toetsingskader Qmentum Global. Hiermee laten we zien dat de organisatie van onze oncologische zorg uitstekend op orde is.

Kwaliteitsnormen voor goede zorg
Voor de meeste kankersoorten bestaan kwaliteitsnormen. Deze zijn opgesteld door de medische beroepsverenigingen. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden. Deze eisen gaan onder ander over:

  • de deskundigheid van het medisch team 
  • de voorzieningen in het ziekenhuis 
  • het aantal behandelingen dat een ziekenhuis minstens per jaar moet verrichten 


Het Oncologisch centrum levert kwaliteitsindicatoren aan:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Zorginstituut Nederland( ZiNL)
  • Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) 


Kwaliteitsvenster
In het Kwaliteitsvenster vindt u informatie over de patiënttevredenheid van ons ziekenhuis. U vindt informatie over de volgende 9 kwaliteitsindicatoren: patiëntervaringen, wachttijden, risicovolle operaties, controle medicijnen, werk van artsen, pijnscore, sterftecijfers, infecties, behandelingen.

Oncologisch centrum voldoet aan SONCOS-normen
De Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft in 2012 multidisciplinaire normen opgesteld. Uit een inventarisatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) van de SONCOS-normen blijkt, dat ons Oncologisch centrum optimaal is uitgerust om oncologische zorg te leveren. Lees meer over de SONCOS-normen en de scores van Oncologisch centrum.

Wat betekent dit voor u?
Dat een ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitsnormen is belangrijk, maar u vindt misschien andere zaken belangrijk en heeft een eigen idee wat de beste zorg is. U kunt met uw huisarts bespreken wat u belangrijk vindt en welk ziekenhuis het beste bij u past.