terug naar nwz.nl

SONCOS-normen

Bij de behandeling van kanker zijn bijna altijd meerdere specialisten (disciplines) betrokken. Dit zijn meestal - in ieder geval naast de chirurg - ook de internist-oncoloog en de radiotherapeut. Bij veel kwaadaardige ziekten spelen orgaanspecialisten, zoals gynaecoloog, maag-darm-lever arts, longarts, uroloog en anderen een belangrijke rol. Ook is de inbreng van radiologen en pathologen onmisbaar. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te regelen, heeft de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) in 2012 multidisciplinaire normen opgesteld. Voor optimale oncologische zorgverlening moeten ziekenhuizen aan deze normen voldoen.

Criteria
Van sommige behandelingen is vastgesteld dat het beter is deze uit te voeren in ziekenhuizen die meer ervaring hebben. SONCOS heeft daarom criteria opgesteld voor:

  • het minimaal aantal te behandelen patiënten, de zogenaamde volumenormen 
  • de manier waarop de zorg is georganiseerd, bijvoorbeeld over: aanwezigheid casemanagers, expertise personeel en frequentie patiëntenbesprekingen 
  • informatie, faciliteiten, therapie en onderzoek (algemene voorwaarden) 
  • specifieke voorwaarden die gericht zijn op de behandeling van een soort kanker (tumorspecifieke normen)


Inventarisatie IKNL: optimaal uitgerust
Noordwest Ziekenhuisgroep heeft meegewerkt aan een inventarisatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de mate waarin zij aan de SONCOS-normen voldoet. Hieruit blijkt dat ons oncologisch centrum optimaal is uitgerust om oncologische zorg te leveren.

Deelaccreditatie
Oncologisch centrum Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in 2012 als tweede ziekenhuis in Nederland de deelaccreditatie oncologie ontvangen van het IKNL en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), nu Qualicor Europe. Periodiek worden wij door hen opnieuw getoetst. Hieruit blijkt dat wij de organisatie van de oncologische zorg uitstekend op orde hebben.

SONCOS scores
Gezien de behaalde deelaccreditatie is het dan ook niet verrassend, dat Noordwest Ziekenhuisgroep:

  • op het organisatorisch onderdeel voor 100% aan de SONCOS normen voldoet (gemiddelde andere ziekenhuizen 93%) 
  • hoog scoort op het aantal aangeboden behandelingen op de SONCOS-normen (op één na zelfs 100%). Noordwest Ziekenhuisgroep biedt behandelingen bij de meeste kankersoorten. Het heeft 13 gespecialiseerde groepen van professionals, die zich richten op de behandeling van één soort kanker, zoals bijvoorbeeld long- of darmkanker of kanker in het hoofd-halsgebied. Dit noemen we tumorwerkgroepen 
  • ruimschoots de volumenormen behaalt van de meeste kankerbehandelingen. Over weinig voorkomende kankersoorten zijn afspraken gemaakt met academische ziekenhuizen en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 


Regionale Samenwerking
Ieder jaar stelt SONCOS nieuwe normen op. Hiermee concentreert de oncologische zorg zich verder in Nederland en verbetert de kwaliteit van zorg. Alle tumorwerkgroepen werken samen met academische ziekenhuizen of het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Consulenten van deze centra zijn bij bijna elk multidisciplinair overleg in Noordwest Ziekenhuisgroep via videoconferentie aanwezig en denken mee over de behandeling. Als het nodig is, worden patiënten doorverwezen naar deze ziekenhuizen. Voor oncologische patiënten is een casemanager beschikbaar, die als vast aanspreekpunt optreedt. Ook is deze casemanager in staat om de patiënt in contact te brengen met de relevante zorgverlener.

Meer informatie vindt u op de website van SONCOS.