terug naar nwz.nl

Informele zorg door 't Praethuys in Noordwest Oncologisch centrum

14.08.2019
Informele zorg door 't Praethuys in Noordwest Oncologisch centrum

't Praethuys, inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, start dit najaar in ziekenhuis Noordwest, locatie Alkmaar met het bieden van de zogenoemde 'informele' zorg aan bezoekers van de afdeling Oncologie. Wie behoefte heeft aan meer ondersteuning of alleen maar een luisterend oor kan bijvoorbeeld na een 'slecht nieuws'-gesprek of voor, na of tijdens een behandeling terecht bij de medewerkers van 't Praethuys.

't Praethuys verwacht met het toevoegen van deze activiteit nog beter te kunnen voldoen aan haar doelstelling: drempelloos steun, aandacht en geborgenheid bieden aan mensen met kanker en hun naasten. De bestaande activiteiten in het inloophuis aan de Westerweg 50 blijven overigens gewoon doorgaan.

"Met de opvang in Noordwest hopen we een nog grotere groep mensen te bereiken en zodoende nog meer (informele) zorg op maat te kunnen bieden", aldus Praethuys-coördinator Tanja Schipper. "In verband daarmee zijn we driftig op zoek naar gastheren en gastvrouwen die ons daarin op vrijwillige basis willen ondersteunen."

Bekijk de vacature.

Door: Patricia Smagge
Dit artikel verscheen op 14 augustus 2019 op Rodi.nl