terug naar nwz.nl

Een bloemetje in de brievenbus voor de beste zorg aan jongvolwassenen met kanker

04.01.2022
Een bloemetje in de brievenbus voor de beste zorg aan jongvolwassenen met kanker

Ieder jaar in januari doet Noordwest mee aan de verkoop van kleurrijke hyacinten voor het goede doel.  Met de opbrengst wordt cruciale leeftijdsspecifieke zorg gerealiseerd voor jonge mensen met kanker, ofwel AYA’s. Dit jaar is het vanwege de coronamaatregelen helaas weer niet mogelijk om een kraam te plaatsen in het ziekenhuis. Maar een bosje hyacinten kopen om het AYA Zorgnetwerk te steunen kan nog steeds. 

Hyacinten voor AYA: de HAYAcinten verkoop actie
Jongvolwassen mensen die tussen de 18 en 35 jaar kanker krijgen, worden AYA’s genoemd. Kanker op deze leeftijd is zeldzaam, het treft jaarlijks rond de 2.700 jonge Nederlanders. Van hen overlijdt 20%. De diagnose zet de wereld van deze AYA’s op z’n kop. In de bloei van hun leven worden zij geconfronteerd met ingrijpende veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan verlies van vruchtbaarheid, onderbreken van studie, (blijvende) arbeidsbeperkingen en angst voor terugkeer van ziekte. Deze jonge mensen hebben unieke medische en psychosociale kenmerken. Passende AYA-zorg speelt in op de behoefte van elke AYA en verbetert de kwaliteit van leven. Leeftijdsspecifieke AYA-zorg Het AYA Zorgnetwerk, een samenwerkingsverband van de 7 UMC’s, het AvL en algemene ziekenhuizen, levert leeftijdsspecifieke zorg aan jongvolwassenen met kanker. Ook in Noordwest kunnen jongvolwassenen met kanker terecht voor AYA-zorg

Online hyacintenverkoop via Bloomgift
Er is veel geld nodig om alle AYA’s in Nederland AYA-zorg te kunnen bieden, zorgverleners op te leiden en wetenschappelijk onderzoek te doen. Tot op heden is er weinig structurele financiering voor deze cruciale activiteiten. Daarom zetten hyacintenkwekers, bloemenveiling Royal FloraHolland en Plantion zich in voor de jaarlijkse hayacintenactie. De opbrengst van de verkochte bloemen en bollen komt ten goede aan het AYA Zorgnetwerk. In 2022 slaat het AYA Zorgnetwerk voor de tweede keer de handen ineen met online bloemen en planten verrassingswebshop Bloomgift. Tot en met 31 januari biedt Bloomgift prachtige bol- en snijhyacinten aan in hun webshop: www.bloomgift.nl/aya.