terug naar nwz.nl

PLCRC biedt nieuwe informatievideo over onderzoek naar darmkanker

29.11.2023
PLCRC biedt nieuwe informatievideo over onderzoek naar darmkanker

In Nederland wordt elk jaar bij 12.000 nieuwe patiënten de diagnose dikkedarmkanker of endeldarmkanker gesteld. Het is daarmee de op drie na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker, prostaatkanker en borstkanker). Dunnedarmkanker en anuskanker komen veel minder voor, met elk ongeveer 250 nieuwe patiënten per jaar. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, waardoor het aantal patiënten dat deze vormen van kanker overleeft steeds groter wordt.

Verbeteren behandeling
Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling – en om behandelmethoden te kunnen verbeteren – is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken is PCLRC opgezet. Deze studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met darmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.

Informatievideo
De PLCRC studie bestaat dit jaar 10 jaar. Ook Noordwest doet mee aan deze studie. PLCRC wil de (toekomstige) deelnemers van het onderzoek graag laten zien wat de waarde is van (meedoen aan) PLCRC en enkele onderzoeksvragen en -resultaten met hen delen. Daarom hebben ze een nieuwe informatievideo ontwikkeld dat aan de darmkankerpatiënt kan worden getoond. Bekijk de video: