terug naar nwz.nl

Subsidie KWF voor eChemoCoach studie Noordwest 

14.12.2023
Subsidie KWF voor eChemoCoach studie Noordwest 

Het KWF Kankerbestrijding heeft Noordwest Ziekenhuisgroep een subsidie toegekend voor het uitvoeren van de eChemoCoach studie. Aanvrager Mathijs Hendriks, internist-oncoloog, is zeer erkend met de toegekende subsidie: ‘Het is enorm frustrerend om te zien dat bijwerkingen van chemotherapie vaak pas laat worden (h)erkend. We wilden patiënten graag iets extra’s bieden om zelf meer grip te krijgen op hun bijwerkingen. Daar gaan we ons hard voor maken in deze studie.’ De subsidie van het KWF bedraagt € 995.758,30.

Monitoren
Het monitoren van bijwerkingen bij chemotherapie gebeurt nu vaak pas net voordat een volgende chemokuur start. Er zijn tools beschikbaar om bijwerkingen beter te monitoren. Deze zijn er echter meer op gericht om alerts te sturen naar de behandelaar wanneer een bijwerking al ernstig is. 
Mathijs Hendriks: ‘Met de eChemoCoach hebben we een tool ontwikkeld waarmee patiënten via het patiëntenportaal op elk gewenst moment hun symptomen kunnen rapporteren. De tool stelt vervolgens de ernst per bijwerking vast, en geeft direct een gericht advies terug aan de patiënt. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een zorgverlener. De patiënt blijft hiermee in de lead. De verwachting is dat we door betere monitoring en meer tijdige adviezen de kans op ernstigere bijwerkingen kunnen verkleinen. De studie zal naar verwachting in 12 Nederlandse ziekenhuizen gaan lopen. We gaan in eerste instantie onderzoek uitvoeren bij patiënten met borstkanker die chemotherapie krijgen voor of na borstoperatie.’ De studie start volgens planning begin 2025.

Innovatief
De eChemoCoach is ontwikkeld vanuit Noordwest, in samenwerking met ChipSoft, de leverancier van het elektronisch patiënten dossier (EPD). Dit is een van de tien innovatieve projecten die de raad van bestuur had uitgekozen om met de implementatie van het EPD ook echt de zorg voor de patiënt te optimaliseren. Bij de voorbereiding van de subsidieaanvraag en het vervolg is ook arts-assistent Rubin Verduin betrokken. ‘Als jonge dokter zie ik ook de noodzaak dat de zorg moet digitaliseren en innoveren om kwaliteit van de zorg te behouden gezien het groeiend aantal oncologische patiënten.’ 

Primeur
Het is bijzonder dat Noordwest deze grote KWF-subsidie heeft binnengehaald. Noordwest Ziekenhuisgroep is vaker betrokken bij subsidieaanvragen, maar nog niet eerder als hoofdaanvrager van een KWF- subsidie. Bij de subsidieaanvraag is een heel team betrokken: het trialbureau en het wetenschapsbureau van Noordwest, IKNL, Universiteit Twente, de borstkanker onderzoeksgroep (BOOG) en alle deelnemende ziekenhuizen.

Vertrouwen
De onderzoekers danken het KWF hartelijk voor het gestelde vertrouwen in het onderzoeksteam en Noordwest. ‘Onze studie sluit heel goed aan bij de doelen van het KWF: het vergroten van de betrokkenheid van de patiënt en het verbeteren van kwaliteit van leven.’