terug naar nwz.nl

NET van het maagdarmkanaal: zorg voor een zeldzame tumor

05.03.2024
NET van het maagdarmkanaal: zorg voor een zeldzame tumor

Van 4 tot 10 maart is het de week van de Zeldzame Kankers. Daarom zetten wij deze week een aantal van deze vormen van kanker extra in het voetlicht.
Vandaag is dat de zeldzame Neuro-endocriene tumor (NET) van het maagdarmkanaal:

NET
Neuro-endocriene tumoren (NET) zijn een zeldzame vorm van kanker. Elk jaar krijgen ongeveer 800 mensen de diagnose NET, en er zijn nog geen 5.000 mensen in Nederland bij wie de afgelopen 10 jaar een NET is vastgesteld. Een NET ontstaat vanuit neuro-endocriene cellen (een soort boodschapper cellen) die verspreid door het lichaam aanwezig zijn. Een NET kan daarom overal in het lichaam ontstaan. Vaak is dat in het maagdarmkanaal of de alvleesklier. Een groot deel van de NETs groeit langzaam. Als een NET wordt gevonden is het belangrijk uit te zoeken in hoeverre de NET cellen afwijken van normale neuro-endocriene cellen (de differentiatiegraad genoemd). In welk orgaan de NET ontstaan is. Of er uitzaaiingen zijn. En of de patiënt klachten van de NET heeft. Dat laatste komt niet vaak voor. Sommige NETs maken teveel hormonen (boodschapperstoffen) aan waardoor bijvoorbeeld opvliegers (flushes) kunnen ontstaan. Nadat dit allemaal is uitgezocht wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan nogal verschillen; van verwijdering met een darmonderzoek als de NET in een darmpoliep zit. Tot verwijdering van een stuk darm bij dunne darm NET. Tot behandeling met injecties of chemotherapie bij uitgezaaide NET.

Individueel plan
Omdat elke NET anders is wordt een individueel plan opgesteld.
Sommige NETs kunnen we heel goed in kaart brengen en behandelen in Noordwest Oncologisch centrum. We doen dit in samenwerking met de collega’s van het Antoni van Leeuwenhoek, wat een Europees gecertificeerd expert centrum is voor zorg voor NET patiënten. Als het nodig is verwijzen we een patiënt naar het expertise centrum. Zo zorgen we met elkaar voor optimale zorg voor patiënten met een NET tumor, dichtbij als het kan, wat verder weg als dat beter is.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijkt u dan eens op www.netneckanker.nl.