terug naar nwz.nl

Onderzoek naar hilotherapie gestart in Noordwest

27.05.2024
Onderzoek naar hilotherapie gestart in Noordwest

Kan hand-voetkoeling met behulp van hilotherapie zenuwschade voorkomen of verminderen bij de behandeling van borstkanker? Deze onderzoeksvraag staat centraal tijdens het onderzoek naar de effecten van hilotherapie bij chemotherapie (Paclitaxel). De komende tijd kunnen patiënten met borstkanker die behandeld worden met paclitaxel gebruik maken van een nieuw apparaat waarmee zowel de handen als voeten gekoeld worden.

Voorkomen van zenuwschade
Oncologie verpleegkundigen Jessica Paulisse en Franka Bos deden in 2021 een literatuurstudie naar handkoeling ter voorkoming van neuropathie en maken zich
samen met onderzoeker Manon Hanrath en teamleider Cindy de Groot sindsdien hard voor de introductie van hand-voetkoeling in Noordwest. Door (de behandeling van) kanker kunnen zenuwen beschadigen of minder goed werken. Deze zenuwschade kan leiden tot tijdelijke of blijvende klachten als tintelingen, gevoelsverlies, krachtsverlies en brandende pijn. Een jaar na de chemotherapie heeft 30 procent van de patiënten nog blijvende klachten, met invloed op hun kwaliteit van leven.

Deelname aan het onderzoek
Het onderzoek is 1 maart 2023 gestart in het Meander Medisch Centrum en sinds kort zijn ook Noordwest Oncologisch centrum en het St. Antonius ziekenhuis aangesloten. Momenteel nemen bijna 50 patiënten deel aan het onderzoek. Het doel is 162 patiënten te includeren en het onderzoek september 2025 af te ronden. Noordwest heeft op locatie Alkmaar 2 apparaten in bruikleen voor de duur van het onderzoek. Patiënten die ervoor in aanmerking komen worden aangemeld bij het trialbureau en vervolgens benaderd voor deelname aan het onderzoek.