terug naar nwz.nl

Bewegingsprogramma voor kankerpatiënten

27.03.2015
Bewegingsprogramma voor kankerpatiënten
Het team van oncologisch centrum MCA biedt haar patiënten het beweegprogramma ‘Onco-move’ aan. Patiënten worden tijdens de behandeling gemotiveerd om thuis 4 tot 6 keer per week een half uur matig intensief bewegen. Het kan helpen om de kanker en de chemotherapie beter te doorstaan en sneller te herstellen.

Fitter
Veel patiënten hebben vaak last van ernstige vermoeidheid. Een natuurlijke reactie is dan om rust te houden. Om je fitter te voelen is bewegen van groot belang en het kan vele voordelen opleveren: vermindering aantal bijwerkingen, sneller op krachten komen na de behandeling, minder moe of misselijk en betere concentratie.

Fietsen of wandelen
'Onze oncologische patiënten reageren zeer enthousiast op Onco-move', vertelt een van de oncologie-verpleegkundigen. 'Je hoeft er niet voor terug te komen: buiten het ziekenhuis, lekker in de eigen omgeving en in eigen tijd kunnen ze zelf hun herstel beïnvloeden. Samen bekijken we zorgvuldig naar de mogelijkheden. Wandelen, fietsen of zwemmen genieten de voorkeur, maar het kan ook een sportactiviteit zijn waar de patiënt mee bekend is.'

Ervaringen
De oncologieverpleegkundige geeft patiënten instructie over Onco-move en begeleidt hen bij de uitvoering. Ook de ziekenhuisfysiotherapeuten zijn hiervoor actief. Zij begeleiden de eerste keer patiënten die voor een chemotherapiebehandeling in het ziekenhuis liggen. Regelmatig worden ervaringen besproken en er wordt naar oplossingen gezocht bij eventuele problemen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van medicatie. Als alles naar wenst verloopt dan is het belangrijkste: lekker zelfstandig doorgaan. Goed voor de conditie en goed voor het ‘koppie’.

IKNL
Het Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Amsterdam, heeft het beweegprogramma ‘Onco-Move’: bewegen tijdens behandeling, samengesteld. Uit internationale studies blijkt dat lichaamsbeweging en psychosociale behandeling tijdens chemotherapie en bestraling ervoor zorgen dat vermoeidheid en conditieverlies verminderen en de kwaliteit van leven beter is.