terug naar nwz.nl

Veelbelovend middel tegen uitgezaaide blaaskanker

01.05.2015
Veelbelovend middel tegen uitgezaaide blaaskanker
Het Oncologisch Centrum van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) doet mee aan een wereldwijd onderzoek naar het nieuwe middel Pembrolizumab tegen uitgezaaide blaaskanker. Het middel wordt als immunotherapie ingezet bij patiënten. Pembrolizumab is al effectief gebleken bij onder meer het uitgezaaide melanoom (vorm van huidkanker). In het onderzoek waaraan MCA deelneemt wordt het effect van Pembrolizumab vergeleken met het effect van de huidige standaardbehandeling met chemotherapie bij patiënten die blaaskanker hebben.

Eigen afweersysteem
Dat het eigen afweersysteem (immuunsysteem) in staat is om kankercellen te herkennen en te vernietigen is al een aantal jaar bekend. Vaak wordt deze afweerreactie bij patiënten met kanker onderdrukt. Immunotherapieën worden ontwikkeld om die onderdrukking op te heffen. Pembrolizumab is zo’n immunotherapie.

Werkzaamheid
In april publiceerde het toonaangevende tijdschrift The New England Journal of Medicine de resultaten van een groot onderzoek naar de werking van Pembrolizumab bij patiënten met uitgezaaid melanoom. De patiënten werden ingedeeld in drie groepen. De eerste twee groepen kregen om de twee of om de drie weken een kuur met Pembrolizumab. de derde groep kreeg de standaardbehandeling. Na zes maanden bleek dat het aantal patiënten bij wie de behandeling goed aansloeg duidelijk hoger lag in de twee Pembrolizumab groepen (47% en 46% versus 26.5%). De patiënten die Pembrolizumab kregen toegediend hadden bovendien minder ernstige bijwerkingen in vergelijking met de groep met de standaardbehandeling (13% en 10% versus 19%).