terug naar nwz.nl

Chemotherapie effectieve behandeling bij oudere patiënt met borstkanker

09.11.2016
Chemotherapie effectieve behandeling bij oudere patiënt met borstkanker

Nederland vergrijst en daarmee ook de patiëntengroep met kanker. Deze oudere patiëntengroep wordt op dit moment nog maar weinig betrokken binnen wetenschappelijk onderzoek. Noordwest Ziekenhuisgroep en het Antoni van Leeuwenhoek brengen hier nu verandering in. Samen hebben zij onderzoek gedaan naar het effect van chemotherapie bij 75+’ers met uitgezaaide borstkanker.

In beide ziekenhuizen is gekeken naar de behandelingen die deze patiëntengroep heeft ondergaan en is gekeken wat de effecten hiervan waren. Hieruit kwam naar voren dat ruim de helft voordeel had bij chemotherapie. Ook bleek dat behandeling met combinatietherapie geen extra voordeel gaf boven de behandeling met 1 middel. Tijdens een combinatietherapie krijgt de patiënt 2 verschillende chemomedicijnen tegelijkertijd toegediend.

Indien de chemotherapie stopte, is er ook gekeken wat hier de reden voor was. Opvallend was dat de chemokuren in de onderzochte groep niet gestaakt hoefden te worden wegens bijwerkingen. Als de chemotherapie uiteindelijk werd gestopt dan was dit omdat de ziekte niet meer gunstig reageerde op de behandeling. Dit besluit werd enkel genomen vanwege de prognose van de ziekte en niet door ernstige bijwerkingen. Het onderzoek toont aan dat chemotherapie een haalbare en effectieve optie kan zijn bij vrouwen van 75 jaar en ouder met uitgezaaide borstkanker.

Mede naar aanleiding van deze bevindingen, start binnenkort een landelijke studie naar de uitkomsten van chemotherapie bij ouderen. Hiermee hopen we nog meer inzicht te krijgen in de optimale behandeling van ouderen patiënten met borstkanker.