terug naar nwz.nl

Diagnose borstkanker meestal binnen 1 dag

26.01.2017
Diagnose borstkanker meestal binnen 1 dag

Op 24 januari 2017 ondertekenden de raden van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep en het Rode Kruis Ziekenhuis een overeenkomst tot samenwerking op het gebied van de borstkankerzorg.

Samenwerkende specialisten
Op drie locaties in de regio, Alkmaar, Beverwijk en Den Helder, werken de multidisciplinaire behandelteams van de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Rode Kruis Ziekenhuis samen om hoogwaardige borstkankerzorg te kunnen bieden voor de gehele regio Noord-Holland Noord. 

Snelle diagnose
Op de 3 poliklinieken bundelen de betrokken specialismen hun expertise. Mamma-chirurg Gisela Moormann: 'Daardoor is een snelle diagnose mogelijk waardoor patiënten niet lang in onzekerheid hoeven te zijn. De onderzoeken en het vaststellen van de diagnose vinden vaak binnen 1 dag plaats. Op de tweede of derde dag volgt dan het behandelvoorstel, dat in het gehele medische team besproken is.'

Topzorg met een menselijke maat 
Ook voor de behandeling en de nazorg kunnen patiënten terecht op de polikliniek. 'Daar zien patiënten steeds dezelfde gezichten, dat geeft vertrouwen,' vertelt Mathijs Hendriks, internist-oncoloog. 'De medisch-specialist die het diagnosegesprek voert, blijft hun behandelaar in het verdere traject. Daarnaast hebben alle patiënten een vaste contactpersoon die op de hoogte is van hun situatie en bij wie ze terecht kunnen met hun vragen.'

Multidisciplinaire behandelteams
In de poliklinieken werken alle professionals samen die betrokken zijn bij de behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige borstaandoeningen. Naast de mamma-chirurg en de internist-oncoloog zijn dat radiologen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, mammacare verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Multidisciplinair en regionaal overleg
Alle behandelaars op de polikliniek zijn betrokken bij het maken van het behandelplan. De patiënten worden bovendien besproken tijdens een gezamenlijk overleg tussen de behandelteams op de verschillende locaties. Dit overleg vindt dagelijks plaats via een beschermde videoverbinding.

Cijfers 
Een op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Borstkanker is de derde meest voorkomende kankersoort in Nederland. De nieuwe borstkliniek verwacht jaarlijks circa 600 patiënten te begeleiden en behandelen voor een kwaadaardige afwijking in de borst. Daarmee behoort de borstkliniek tot de 3 grootste gespecialiseerde centra voor borstkankerzorg in Nederland.

Op de foto diverse specialisten van de borstkliniek