terug naar nwz.nl

Huisarts en thuiszorg

Huisarts
De huisarts is het centrale aanspreekpunt voor de totale zorg. Patiënten kunnen hier terecht voor advies, begeleiding en behandeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Thuiszorg
Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in de regio die hulp kunnen bieden op het gebied van:

  • verpleegkundige hulp
  • specialistische verpleegkundige zorg zoals infuuszorg, verzorgen van katheters, wondverzorging, stomazorg, begeleidingsgesprekken e.d.
  • huishoudelijke hulp
  • continuïteitsbezoek

Het continuïteitsbezoek is een serie van begeleidingsbezoeken door een in de oncologie gespecialiseerde verpleegkundige. Deze komt bij de patiënt thuis, waarbij voorlichting en begeleiding aan de orde komen.

Aanvragen thuiszorg | www.rijksoverheid.nl 
U kunt zelf verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) aanvragen bij de zorgorganisaties zonder indicatie of verwijzing van de huisarts.

Aanbieders van thuiszorg
Evean Thuiszorg | www.evean.nl
Omring | www.omring.nl
Actiezorg | www.actiezorg.nl
VIVA zorggroep | www.vivazorggroep.nl
Vrijwaard | www.vrijwaard.nl
Zorggroep Tellus | www.zorggroeptellus.nl
Thuiszorg samen | klantenservice@woonzorgsamen.nl
Huishoudelijke ondersteuning | www.zovooru.nl
Kids2care  (thuishulp voor ernstig zieke kinderen) | www.kids2care.nl
Buurtzorg | www.buurtzorgnederland.com
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van Buurtzorg. Kleinschalige zelfsturende teams bieden verzorging en verpleging aan huis.

Hulpmiddelen/verpleegartikelen
Voor hulpmiddelen en/of verpleegartikelen kan men terecht bij de uitleenwinkel in de regio. Via de websites van de diverse thuiszorgorganisaties zijn deze winkels eenvoudig te vinden. Ook voor personenalarmering en maaltijdvoorziening.