terug naar nwz.nl

Huisarts en thuiszorg

Huisarts
De huisarts is het centrale aanspreekpunt voor de totale zorg. U kunt hier terecht voor advies, begeleiding en behandeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Thuiszorg
Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties in de regio die hulp kunnen bieden op het gebied van:

  • verpleegkundige hulp
  • specialistische verpleegkundige zorg, zoals infuuszorg, verzorgen van katheters, wondverzorging, stomazorg, begeleidingsgesprekken e.d.
  • huishoudelijke hulp
  • continuïteitshuisbezoek

Continuïteitshuisbezoeken 
Het is mogelijk dat u thuis wordt bezocht door de gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige oncologie. Dit noemen we een continuïteitshuisbezoek. De oncologie (wijk)verpleegkundige biedt ondersteuning op het gebied van lichamelijke klachten, emoties en levensvragen. De casemanager/verpleegkundig specialist kan u hiervoor aanmelden bij uw thuiszorgorganisatie.

Aanvragen thuiszorg | www.rijksoverheid.nl 
U kunt zelf verpleegkundige thuiszorg (wijkverpleging) aanvragen bij de zorgorganisaties zonder indicatie of verwijzing van de huisarts.

Aanbieders van thuiszorg


Buurtzorg | www.buurtzorgnederland.com
Het is ook mogelijk om gebruik te maken van Buurtzorg. Kleinschalige zelfsturende teams bieden verzorging en verpleging aan huis.

Hulpmiddelen/verpleegartikelen
Voor hulpmiddelen en/of verpleegartikelen kan men terecht bij de uitleenwinkel in de regio. Via de websites van de diverse thuiszorgorganisaties zijn deze winkels eenvoudig te vinden. Ook voor personenalarmering en maaltijdvoorziening.