terug naar nwz.nl

Contact met lotgenoten

Inloophuis  
In een inloophuis kunnen u en uw naasten terecht voor lotgenotencontact, het bijwonen van themabijeenkomsten of een individueel gesprek met een psycholoog. U kunt deelnemen aan activiteiten, ontspanningsoefeningen en creatieve therapie. 
’t Praethuys | www.praethuys.nl
Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl

Patiëntenverenigingen
De patiëntenverenigingen zijn belangrijk voor onder andere lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. Kijk op de website: www.nfk.nl.

AYA4 community en Nationaal AYA platform
AYA staat voor Adolescent & Young Adult, jongvolwassen met kanker in de leeftijd van 18-39 jaar. Geen zin om lid te worden van een AYA4 community maar wel behoefte aan betrouwbare informatie over ‘kanker op de AYA leeftijd en hoe je daarmee kan dealen’? Kijk voor meer informatie op de website: www.ayazorgnetwerk.nl.

Café Doodgewoon
Een ongeneeslijke ziekte brengt grote onzekerheid met zich mee en roept veel vragen op.Daarnaast vragen de kwaliteit van leven van de zorgvrager, palliatieve zorg en ondersteunende zorg specifieke kennis van zowel de zorgverlener als de mantelzorger. Tijdens een Café avond staat steeds één thema centraal. Een thema verzorgd door een inleider waarna vragen gesteld kunnen worden en discussie mogelijk is. Iedereen, zowel patiënten, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers of hulpverleners, die geïnteresseerd is in het thema, is van harte welkom.
Netwerk palliatieve zorg | www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordkennemerland
Kennisplatform palliatieve zorg | www.palliaweb.nl

Themabijeenkomsten 
Binnen de regio Noordwest-Nederland is er een samenwerkingsverband tussen Noordwest Ziekenhuisgroep, ‘t Praethuys en de thuiszorg. Gezamenlijk wordt jaarlijks een serie themabijeenkomsten rondom kanker georganiseerd. Zie voor de agenda en informatie over aanmelding de website van Noordwest

Kanker Nazorgwijzer
Online zelfhulpprogramma voor mensen die kanker hebben of hebben gehad om het herstel te bevorderen. U heeft 6 maanden lang kosteloos toegang tot dit programma. Lees meer informatie op de website: www.kanker.nl