terug naar nwz.nl

Werk en kanker

Elk jaar krijgen circa 45.000 mensen in de werkende leeftijd de diagnose kanker. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 mensen die kanker krijgt helaas zijn of haar baan verliest en zo’n 60% van de werkende patiënten ervaart financiële problemen (NFK Doneer je ervaring, 2019).

Misschien heeft u vragen zoals:

  • kan ik blijven werken? En zo ja, lukt dat in mijn eigen functie of moet ik op zoek naar een ander werk?
  • wat betekent dit voor mijn inkomen, werkplezier en loopbaanperspectieven?
  • wat als ik werkloos of arbeidsongeschikt raak?

In gesprekken tijdens uw behandeling of in het nazorggesprek, kunt u met uw casemanager bespreken of u aanvullende zorg nodig heeft en kan deze u verder helpen of verwijzen.

Meer informatie

  • IKNL | Verwijsgids Kanker | In de verwijsgids kanker op de website van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) vindt u een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma's. Dit kan u helpen bij het vinden van ondersteunende behandelingen en begeleiding bij kanker, ook op het gebied van werk
  • GNFK | Gesprekshulp werk en kanker | Op de website van het NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) vindt je informatie en een brochure, die bedoeld is als een gesprekshulp voor medewerker en werkgever vanaf het moment van diagnose. Per ziektefase wordt uitgelegd wat er mogelijk gebeurt en hoe u als medewerker en werkgever samen kunt praten over ziek zijn, wel of niet blijven werken, eventuele aanpassingen in het werk en re-integratie. De informatie kan houvast geven bij het gesprek en bij het omgaan met werk in een tijd die al turbulent genoeg is
  • KNF | Kanker en werk | Praktische tips van de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
  • Kanker.nl | Onder meer informatie over hoe werk te bespreken met zorgverleners. De informatie is van KWF, IKNL en NFK
  • Target@work | Informatie voor werknemers en zzp'ers met kanker
  • Fit for Work Nederland | Met onder andere checklisten voor de patiënt, werkgever, zorg- en hulpverleners met praktische tips en adviezen