terug naar nwz.nl

Begeleiding voor kinderen en hun ouders

Als u als ouder de diagnose kanker heeft gekregen zijn er waarschijnlijk veel extra vragen. Hoe begeleidt u uw kinderen het beste tijdens uw ziekteproces?

Kinderspreekuur
Kinderen van patiënten die kanker hebben, hebben de mogelijkheid hun medisch-technische vragen over de ziekte en behandeling van hun ouder te stellen aan een medisch specialist. Kinderen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid kunnen zich melden bij de casemanager van hun ouder. De casemanager zorgt ervoor dat de kinderen in contact komen met de arts die de vragen van de kinderen beantwoordt.

In de volgende video wordt meer informatie gegeven over het doel van het kinderspreekuur en vertelt de 11-jarige Dana over haar ervaring:

 

Meer informatie
Bekijk de volgende websites voor meer informatie en ondersteuning:

  • www.kanker.nl | informatie over hoe u uw kind kunt helpen om zo goed mogelijk met de nieuwe situatie om te gaan  
  • www.kankerspoken.nl | deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, familie, vrienden, bekenden en leerkrachten is deze website een bron van informatie. U vindt er boeken, films en animaties. Op het forum kunnen kinderen en jongeren gedachtes, gevoelens en ideeën uitwisselen
  • www.praethuys.nl | Inloophuis Alkmaar | Voor kinderen met een vader of moeder (of andere dierbare) met kanker heeft ’t Praethuys een aantal mogelijkheden: onder andere individuele gesprekken met kinderen en/of ouders, binnenlopen bij de kinderknutselmiddag, deelnemen aan de Kidsclub. Voor jongeren is er een apart programma; Talk2gether. Ook leerkrachten en hulpverleners kunnen hier met hun vragen terecht 
  • www.inloophuisdenhelder.nl | Inloophuis Den Helder | Het Inloophuis Den Helder heeft een Kindergroep voor kinderen van 8 - 12 jaar van familieleden met kanker of een andere levensbedreigende ziekte