terug naar nwz.nl

Psychologische begeleiding voor kinderen en hun ouders

Als u als ouder de diagnose kanker heeft gekregen zijn er waarschijnlijk veel extra vragen. Hoe begeleidt u uw kinderen het beste tijdens uw ziekteproces.
Bekijk de volgende websites voor meer informatie en ondersteuning:

  • www.kanker.nl | informatie over hoe u uw kind kunt helpen om zo goed mogelijk met de nieuwe situatie om te gaan  
  • www.kankerspoken.nl | deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, familie, vrienden, bekenden en leerkrachten is deze website een bron van informatie. U vindt er boeken, films en animaties. Op het forum kunnen kinderen en jongeren gedachtes, gevoelens en ideeën uitwisselen
  • www.praethuys.nl | Inloophuis Alkmaar | Voor kinderen met een vader of moeder (of andere dierbare) met kanker heeft ’t Praethuys een aantal mogelijkheden: onder andere individuele gesprekken met kinderen en/of ouders, binnenlopen bij de kinderknutselmiddag, deelnemen aan de Kidsclub. Voor jongeren is er een apart programma; Talk2gether. Ook leerkrachten en hulpverleners kunnen hier met hun vragen terecht 
  • www.inloophuisdenhelder.nl | Inloophuis Den Helder | Het Inloophuis Den Helder heeft een Kindergroep voor kinderen van 8 - 12 jaar van familieleden met kanker of een andere levensbedreigende ziekte