terug naar nwz.nl

Casemanager

Speciaal voor opvang en begeleiding van patiënten met kanker heeft Noordwest Ziekenhuisgroep verschillende casemanagers aangesteld. Juist in een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee kan brengen, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot, zo heeft de ervaring ons geleerd. U én uw naasten kunnen daarom altijd met elke vraag bij de casemanager terecht.

Uw vaste aanspreekpunt
Behalve met uw arts(en) krijgt u in het ziekenhuis te maken met veel verschillende zorgverleners. Bovendien ondergaat u misschien een ingrijpende behandeling op meerdere afdelingen. In deze periode van ziekte en behandeling – waarin er veel op u afkomt – is het begrijpelijk dat u behoefte heeft aan een vast aanspreekpunt. Dit is de casemanager. U én uw naasten kunnen met al uw vragen over de diagnose, behandeling en nazorg bij hem of haar terecht.

Spin in het web
Elke casemanager heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied. De casemanager is daarom goed op de hoogte van uw specifieke ziekte en behandeling. Hij of zij vervult bovendien een coördinerende taak als het gaat om uw – soms ingewikkelde – zorgtraject in het ziekenhuis.
De taak casemanagement wordt op locatie Den Helder vervult door de verpleegkundig specialisten. 

Schakel tussen u en al uw zorgverleners
Zo nodig legt de casemanager uw vragen voor aan uw behandelend specialist of andere betrokken zorgverleners. Ook kan de casemanager u doorverwijzen naar andere zorgverleners. Voor u is het prettig dat u dit via een vast aanspreekpunt kunt regelen. Dit betekent onder andere dat de casemanager:
 

  • zo mogelijk aanwezig is bij uw afspraken met uw behandelend arts over de diagnose en/of uw behandelplan
  • bemiddelt bij het inschakelen van andere hulpverleners zoals de oncologiewijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist of thuiszorg 
  • zo nodig contact heeft met de andere hulpverleners en/of uw huisarts 
  • contact en overleg heeft met de betrokken medisch specialisten van andere ziekenhuizen (als een deel van uw behandeling daar plaatsvindt) 


Persoonlijke ondersteuning
Veel patiënten vinden het prettig dat zij op moeilijke momenten terug kunnen vallen op een bekend en vertrouwd gezicht. Behalve voor antwoord op praktische vragen kunt u tijdens het gehele behandelingsproces ook bij uw casemanager terecht voor advies, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Schroom dan ook niet om uw eventuele zorgen, angsten, psychosociale en/of sociale problemen met uw casemanager te bespreken.

Wie zijn onze casemanagers?
Hieronder ziet u per locatie welke casemanagers actief zijn en hun contactgegevens: