terug naar nwz.nl

Verwijzing naar de borstkliniek

Uw huisarts verwijst u naar de borstkliniek als u:

  • in uw borst een verandering ziet of voelt die niet afgenomen of verdwenen is na de menstruatie
  • doorwezen bent door het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB)
  • ongerust bent omdat er borstkanker in uw familie voorkomt 


Ontvangst bij de borstkliniek
Als u bent doorverwezen naar de borstkliniek dan kunt u zich melden voor locatie Alkmaar op afdeling radiologie, huisnummer 131. Voor locatie Den Helder is de afdeling radiologie te vinden op de begane grond.  Zo mogelijk krijgt u alle onderzoeken en de uitslag binnen 1 dag. 

Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn verschillende onderzoeken mogelijk:


Neem iemand mee
Het kan dus zo zijn dat u meerdere onderzoeken op een dag heeft. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt dan vanzelfsprekend wat langer. In dat geval is het prettig om iemand mee te nemen.

Wat neemt u mee?
Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de borstkliniek het volgende meeneemt:

  • een verwijzing van uw huisarts(als deze niet digitaal is aangevraagd) en/of de brief van het bevolkingsonderzoek borstkanker
  • altijd uw legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning. U heeft uw legitimatiebewijs nodig om u aan te melden bij de aanmeldzuil
  • altijd een recent overzicht van uw medicijnen, eventueel aan te vragen bij uw apotheek


Uitslagen van de onderzoeken 
De uitslag van de mammografie krijgt u van de (huis)arts die u heeft verwezen.

Als een punctie is verricht, dan gaat u vervolgens naar de verpleegkundig consulent mammacare of verpleegkundig specialist op de borstkliniek. Deze verpleegkundige is deskundig in de opvang en begeleiding van patiënten met borstkanker of de verdenking daarvan. Zij beantwoordt uw vragen. Bespreekt met u verdere informatie en wanneer u telefonisch de uitslag krijgt van de specialist.