terug naar nwz.nl

Uw eerste afspraak

Uw huisarts verwijst u naar de borstkliniek als u:

 • een knobbeltje of een andere afwijking in de borst heeft 
 • doorwezen bent door het Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB)
 • ongerust bent omdat er borstkanker in uw familie voorkomt 


We bevestigen uw afspraak bij de borstkliniek per e-mail. In deze mail leest u ook wat u kunt verwachten

Ontvangst bij de borstkliniek
Als u bent doorverwezen naar de borstkliniek dan kunt u zich melden voor locatie Alkmaar op afdeling radiologie, huisnummer 131. Voor locatie Den Helder is de afdeling radiologie te vinden op de begane grond.  In veel gevallen krijgt u alle onderzoeken en de uitslag binnen 1 dag. 

Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn verschillende onderzoeken mogelijk:

 • mammografie met tomosynthese
 • echo van de borst en/of oksel
 • mammografie aangevuld met een echo van de borst en/of oksel
 • aanvullende biopsie van weefsel uit de borst en eventueel een punctie uit de oksel


Neem iemand mee
Het kan dus zo zijn dat u meerdere onderzoeken en gesprekken op een dag heeft. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt dan vanzelfsprekend wat langer. In dat geval is het prettig om bij voorbeeld uw partner, een familielid of een goede vriend of vriendin mee te nemen.

Wat neemt u mee?
Het is belangrijk dat u bij uw bezoek aan de borstkliniek het volgende meeneemt:

 • een verwijzing van uw huisarts en/of de brief van het bevolkingsonderzoek borstkanker
 • altijd uw legitimatiebewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning. U heeft uw legitimatiebewijs nodig om u aan te melden bij de aanmeldzuilen
 • altijd uw zorgverzekeringspas
 • altijd een recent overzicht van uw medicijnen, aan te vragen bij uw apotheek


Uitslagen van de onderzoeken 
Als een aanvullende echo is gemaakt, kan het zijn dat de radioloog de uitslag met u heeft besproken. De uitslag van de mammografie krijgt u van de (huis)arts die u heeft verwezen.

Als aanvullend (weefsel)onderzoek is verricht, dan bespreekt de verpleegkundig consulent mammacare of een mamma-chirurg zo snel mogelijk met u de uitslag van de onderzoeken. Als het mogelijk is, heeft u dit gesprek met de mamma-chirurg aan het einde van de dag. Als dit niet mogelijk is, krijgt u van de polikliniekassistent een afspraak mee.