terug naar nwz.nl

Handige voorlichtingswebsites

Algemeen

KWF Kanker Infolijn | 0800 - 22 66 22 (Gratis)
De hulp en informatietelefoon biedt patiënten algemene informatie over kanker, de behandeling en nazorg en een luisterend oor voor emotionele problemen.

Voorlichtingscentrum KWF | www.kwf.nl
Op dit bezoekadres kunt u informatie krijgen over kanker en de bestrijding ervan. Ook kan er een gesprek plaatsvinden met een voorlichter (bij voorkeur op afspraak). Het KWF beschikt over een groot aantal folders van diverse ziektebeelden en adressen voor begeleiding, o.a. van de kankerpatiëntenverenigingen.

Kiesbeter | www.kiesbeter.nl
Informatie van de overheid over goede kwaliteit van zorg. Lees over aandoeningen en behandelingen. Of bekijk en vergelijk kwaliteit van zorginstellingen.

Verzekering | www.kanker.nl: info verzekeringen en kanker
Past de zorgverzekering (nog) past bij de zorgvraag? Vergoedt de polis bijvoorbeeld een pruik en hoe zit het met de vergoeding van ziekenvervoer? Vooral aanvullende verzekeringen verschillen in hun vergoedingen. Reden genoeg om eens goed te kijken of de huidige verzekering nog past. Ook is hier informatie over het afsluiten van een levensverzekering te vinden. Voor (ex) kankerpatiënten kan dit soms lastig zijn.

Themabijeenkomsten

Inloophuis Den Helder | www.inloophuisdenhelder.nl
In samenwerking met thuiszorgorganisatie de Omring, het Inloophuis en Noordwest worden jaarlijks een serie themabijeenkomsten rondom kanker georganiseerd, bestemd voor mensen met kanker en/of hun naasten. Zie voor de agenda en informatie over aanmelding: www.nwz.nl/agenda-nwz

’t Praethuys | www.praethuys.nl
Binnen de regio Noordwest-Nederland is er een samenwerkingsverband tussen Noordwest Ziekenhuisgroep, ‘t Praethuys en de thuiszorg. Gezamenlijk wordt jaarlijks een serie themabijeenkomsten rondom kanker georganiseerd. Zie voor de agenda en informatie over aanmelding: www.nwz.nl/agenda-nwz

IKNL | www.iknl.nl/over-iknl/agenda
Halfjaarlijks geeft het IKNL de agenda voor mensen met kanker en hun naasten uit. Hierop staan de voorlichtingsactiviteiten die ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, patiëntenverenigingen en andere organisaties jaarlijks voor patiënten en hun naasten organiseren.

Andere voorlichtingswebsites

Betrouwbare informatie over kanker | www.kanker.nl
Belangrijke landelijke informatie op het gebied van nazorg staat op de site van KWF, VIKC en NFK. Hierop staan adressen van diëtisten, seksuologen, vakantieadressen, etc.

Hematon | www.hematon.nl
Voor informatie en/of lotgenotencontact voor patiënten met een hematologische aandoening.

Stichting Diagnose Kanker | www.diagnose-kanker.nl
Deze site geeft aandacht aan wat het voor een gezin betekent wanneer er kanker bij een van de gezinsleden geconstateerd wordt.

Kanker en erfelijkheid | www.erfelijkheid.nl
Voor informatie of een gesprek over erfelijkheid, erfelijkheidsonderzoek en de dilemma’s die daarbij kunnen ontstaan.

Kankerspoken | www.kankerspoken.nl
Voor kinderen met een vader of moeder met kanker, ouders, zorgverleners en leerkrachten is er een site met een scala aan informatie. Ook is er de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen op een van de fora.

Rouwverwerking | www.steunbijverlies.nl
Het landelijk steunpunt rouw is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw. Ook kan op verzoek doorverwezen worden naar diverse vormen van rouwzorg.

Stichting allochtonen & kanker | www.stichtingak.nl
Deze stichting biedt morele en psychische steun aan allochtone kankerpatiënten.

Nederlandse vereniging voor Vrijwillige Euthanasie | www.nvve.nl
Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde.