terug naar nwz.nl

Pijn bij kanker

Bij patiënten met kanker kan pijn optreden Dit kan komen door weefselbeschadiging, door beschadiging of irritatie van zenuwen of door een combinatie van beide. De pijn kan ontstaan door de tumor zelf, door de bestraling, door de operatie of door de chemotherapie.
 
Pijnklachten bespreken
Het is belangrijk dat u met uw behandelend arts uw pijnklachten bespreekt. Geef aan waar u de pijn heeft, hoe ernstig de pijn is en wanneer de pijn verergerd (b.v. bij lopen of hoesten) en wanneer de pijn verminderd. Een pijndagboek kan hierbij een hulpmiddel zijn. 
 
Behandeling van pijn
Het doel is om de pijn op een acceptabel niveau te krijgen. Pijn kan op verschillende manieren behandeld worden. Dit is onder andere afhankelijk van de oorzaak van de pijn en van uw eigen wensen.
De volgende behandelingen zijn mogelijk:

 • medicatie
  Er zijn verschillende bekende en minder bekende pijnstillers. Dit kan paracetamol zijn maar ook opioïden (zoals morfine) of medicatie specifiek tegen zenuwpijn (zoals amitriptyline of pregabaline). De pijnstillers kunnen door uw behandeld arts of verpleegkundig specialist worden voorgeschreven maar u kunt ook worden doorverwezen naar een anesthesioloog-pijnbestrijder;
 • bestraling (radiotherapie)
  Bij onder andere uitzaaiingen in de botten die veel pijn veroorzaken kan er bestraald worden tegen de pijn. Voor radiotherapie wordt u doorverwezen naar de radiotherapeut;
 • injecties of blokkades
  Bepaalde pijnklachten kunnen bestreden worden door een injectie of een blokkade. Dit gebeurt in de meeste gevallen door een anesthesioloog-pijnspecialist van het Pijncentrum
 • oedeemtherapie
  U kunt voor verschillende vormen van oedeemtherapie terecht bij een gespecialiseerde huidtherapeut in Noordwest of bij een oedeemfysiotherapie bij u in de buurt. Lees meer informatie op de webpagina oedeemtherapie bij kanker.
 • oefentherapie of revalidatie
  Therapie zoals fysiotherapie, mensendieck, caesartherapie of revalidatie kan invloed hebben op uw pijnklachten.
 • andere methodes
  Het zoeken van afleiding, het doen van ontspanningsoefeningen, toedienen van warmte en massage kunnen ook van invloed zijn op uw pijnklachten. 
  Hyperbare zuurstoftherapie is een intensieve behandeling die soms, in enkele speciale gevallen kan helpen kan hebben bij weefselschade door bestraling. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw radiotherapeut. Lees meer informatie over deze behandeling in de folder van het Amsterdam UMC 'Hyperbare zuurstoftherapie'.


Uw behandelend arts of verpleegkundig specialist kan u doorverwijzen naar het Noordwest Pijncentrum.