terug naar nwz.nl

Ziekenhuispsychiatrie

Behandeling en begeleiding bij opname
Als u opgenomen bent in het ziekenhuis en u, uw familie of het oncologisch behandelteam denkt dat er sprake is van een psychiatrisch probleem, dan kan uw oncoloog de ziekenhuispsychiater erbij vragen. Denk bijvoorbeeld aan een depressie of verwarring. Eén van de teamleden van de psychiatrie komt u dan bezoeken op de verpleegafdeling.

Polikliniek psychiatrie
Daarnaast kan uw specialist u doorverwijzen voor een afspraak met de psychiater op de polikliniek psychiatrie.

Team
Psychiaters en verpleegkundigen in het team van de ziekenhuispsychiatrie - onderdeel van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Noord-Holland-Noord - zijn werkzaam op beide locaties van Noordwest. Het team van de ziekenhuispsychiatrie bestaat uit:

  • een psychiatrisch verpleegkundige
  • een verpleegkundig specialist
  • arts-assistenten
  • psychiaters

Maak kennis met de specialisten van de ziekenhuispsychiatrie.    

Verwijzing naar psychosociale zorg
Als u van uw specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Als we denken dat u problemen heeft bij de acceptatie- en/of verwerking door uw ziekte, dan kunnen we u ook verwijzen naar de psychosociale zorg.

Contact
Ziekenhuispsychiatrie GGZ Noord-Holland-Noord
Polikliniek locatie Noordwest Alkmaar en Den Helder, telefoonnummer: 072 – 548 3050.