terug naar nwz.nl

Medisch maatschappelijk werk

Het medisch maatschappelijk werk (MMW) biedt hulp aan patiënten en hun naasten bij het kunnen hanteren van de ziekte, de ziekenhuisopname en de medische behandeling en richt zich op het verminderen van spanningen en het verbeteren van het algeheel welbevinden van de patiënt en diens naasten.
De taken van het MMW zijn:

  • Begeleiden van de patiënt of naasten bij psychosociale problematiek ten gevolge van ziektebeeld, opname of behandeling. Begeleiding bij angst en onzekerheid, omgaan met beperkingen en afhankelijkheid, vragen met betrekking tot zingeving, rolverschuivingen in relaties e.d.
  • Begeleiding bij omstandigheden die ontslag uit het ziekenhuis belemmeren en het bevorderen van re-integratie van de patiënt nadat het ziektebeeld is vastgesteld (werk, studie, vrijetijdsbesteding, financiën).


Locatie Alkmaar:
Medisch maatschappelijk werk oncologie
Pauline Engberts/Maddy Vendel: E-mail | Telefoon: 072 - 548 3534

Locatie Den Helder:
Medisch maatschappelijk werk
Telefoon: 0223 - 69 6709 of 0223 - 69 6506 | E-mail