terug naar nwz.nl

Psychologische begeleiding voor kinderen en hun ouders

Kinderen die worden behandeld voor een oncologische aandoening worden begeleid door een psychosociaal team. Dit team bestaat uit een orthopedagoog, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Ook in het poliklinische traject kan met deze hulpverleners een afspraak worden gemaakt. Ouders kunnen altijd direct contact opnemen met een van de leden van het psychosociaal team.

Leden psychosociaal team:
Marisca Hageman, orthopedagoog: 072 - 548 2965
Carlijn Boot, maatschappelijk werker: telefoonnummer volgt z.s.m.
Astrid de Jonge, GZ-psycholoog: 072 - 548 3090
Hilde Lootens, klinisch psycholoog: 072 - 548 3090