terug naar nwz.nl

Hulpmiddelen en begeleiding

SEMH | www.semh.info
Leveranciers die hoogwaardig kwaliteitswerk leveren worden erkent door de SEMH (Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen. Met behulp van deze stichting vindt u een erkende zorgverlener voor hulpmiddelen bij u in de regio.

Toekomst na kanker
Kanker en de behandeling hebben een grote weerslag op het leven van patiënten en hun naasten. Er zijn verschillende zorgverleners en organisaties die op diverse gebieden ondersteuning en verlichting kunnen bieden voor mensen met kanker.