terug naar nwz.nl

Darmkanker en endeldarmkanker

Patiënten met een aandoening en/of afwijking aan de dikke darm en endeldarm (colon is dikke darm, rectum is endeldarm) worden onderzocht en behandeld door een gespecialiseerd multidisciplinair team: het colorectaal team (colon is de dikke darm, rectum is de endeldarm).

Uw behandelteam
Een team van specialisten is gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Voordat uw behandelend arts met u een behandelplan maakt, overlegt hij met dit team van specialisten in het multidisciplinair overleg. Lees meer over de gang van zaken in het multidisciplinair overleg.

Uw behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

 • maag-, darm-, leverarts (MDL-arts)
 • chirurg
 • internist-oncoloog
 • radioloog
 • radiotherapeut-oncoloog 
 • casemanager
 • verpleegkundig specialist
 • diëtist 
 • stomaverpleegkundige
 • patholoog
 • nucleair geneeskundige
 • klinisch geneticus


Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Een casemanager volgt uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met al uw vragen over de behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Zij gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer informatie over de casemanager.