terug naar nwz.nl

Hersentumoren en kanker in het ruggemerg

Als uw huisarts vermoed dat er mogelijk een neurologische oorzaak is van uw klachten, verwijst hij u door naar een neuroloog. De neuroloog doet verschillende onderzoeken om vast te stellen of er bij u sprake is van een hersentumor of eventueel kanker in het ruggenmerg.

Uw behandelteam
Een team van specialisten is gespecialiseerd in deze vormen van kanker. Voordat neurochirurg met u een behandelplan maakt, overlegt hij met dit team van specialisten in het multidisciplinair overleg. Lees meer over de gang van zaken in het multidisciplinair overleg.

Het behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

  • neuroloog
  • neurochirurg
  • radioloog
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • internist-oncoloog
  • patholoog
  • casemanager
  • nucleair geneeskundige


Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Een casemanager volgt uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met uw vragen over de behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Zij gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer meer informatie over de casemanager.