terug naar nwz.nl

Kanker in het gebied van hoofd en hals

In de regio Noord-Holland Noord wordt jaarlijks bij 150 tot 200 patiënten kanker in het hoofd-halsgebied vastgesteld. Omdat deze vorm van kanker relatief weinig voorkomt, is de hoofd-hals oncologie in Nederland geconcentreerd binnen multidisciplinaire werkgroepen (hoofd-hals oncologische centra). Binnen de werkgroepen werken specialisten vanuit verschillende disciplines nauw samen. De leden van deze werkgroepen hebben de zorg voor patiënten met hoofd-halstumoren als hoofdtaak. Op deze manier bent u er van verzekerd dat er ruim voldoende expertise is, waardoor er een hoge kwaliteit van zorg geleverd wordt.

In Nederland zijn 8 erkende multidisciplinaire hoofd-hals oncologische werkgroepen in Nederland, allemaal in een academisch ziekenhuis of hier zeer nauw aan verbonden. Noordwest Ziekenhuisgroep vormt samen met Amsterdam UMC een hoofd-hals oncologie werkgroep. Dit houdt in dat u altijd zowel door artsen in Noordwest als in Amsterdam UMC behandeld wordt.

Het hoofd-halsteam
Het hoofd-halsteam in ons ziekenhuis bestaat uit de volgende specialisten:

  • kaakchirurg-oncoloog
  • KNO-arts (keel-, neus- en oorarts)
  • plastisch chirurg
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • diëtist 
  • casemanager
  • patholoog
  • radioloog
  • nucleair geneeskundige
  • internist-oncoloog


Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Wekelijks spreekuur hoofd-halsteam
Tijdens een wekelijks spreekuur op donderdagochtend onderzoekt en behandelt het hoofd-halsteam patiënten op de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. U wordt dan meestal onderzocht door een KNO-arts, kaakchirurg en radiotherapeut-oncoloog. Soms is ook een plastisch chirurg aanwezig.

Uw vaste aanspreekpunt
Een casemanager volgt uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met uw vragen over de behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Zij gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer meer informatie over de casemanager.

Behandeling Noordwest en Amsterdam UMC
Het grootste deel van de behandelingen vindt plaats bij Noordwest. Minimaal 1 keer bezoekt u de polikliniek in Amsterdam UMC. Voor sommige behandelingen verwijzen we u naar Amsterdam UMC, bijvoorbeeld voor de operatieve behandeling van tumoren in de neus-keelholte.