terug naar nwz.nl

Kanker van de bloedvormende organen en lymfklieren

Hematologie is het specialisme dat zich bezig houdt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren, waarbij ziekten van bloed en lymfklieren worden onderzocht en behandeld. Dit gaat om zowel kwaadaardige ziekten als goedaardige aandoeningen. Hematologie is een specialisme binnen de interne geneeskunde.

Een hematologische ziekte kan zich op vele manieren openbaren. Vaak merken mensen een zwelling van een lymfklier of zijn erg moe door een ernstige bloedarmoede. Regelmatig wordt een hematologische aandoening bij toeval ontdekt, doordat er bloedonderzoek is aangevraagd voor bijvoorbeeld een rijbewijs of keuring.
Meestal is niet bekend hoe een hematologische tumor ontstaat. Vaak ontstaat een tumor door afwijkingen in de chromosomen in de celkernen van bloed- of lymfecellen. Het lichaam heeft verschillende afweermechanismen die zo’n ontsporing weer verhelpen, maar deze mechanismen kunnen om allerlei redenen niet werken.

Uw behandelteam
Het multidisciplinaire behandelteam van hemato-oncologie is samengesteld uit artsen en zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de diagnose, behandeling en nazorg van kanker van de bloedvormende organen en lymfklieren. Zij houden elke week een multidisciplinair overleg (MDO), waarin alle nieuwe patiënten worden besproken en de patiënten waarbij extra zorg nodig blijkt.

Het behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

  • internist-hematoloog
  • internist-oncoloog
  • chirurg
  • radioloog
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • nucleair geneeskundige
  • casemanager
  • verpleegkundig specialist


Tijdens het multidisciplinair overleg is een specialist van VUmc via videoconferentie aanwezig, zodat u verzekerd bent van de best mogelijke behandeling.

Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Uw hematoloog geeft uitleg over de onderzoeken en de behandelmogelijkheden.
Een casemanager volgt uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met uw vragen over de behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Zij gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer meer informatie over de casemanager.