terug naar nwz.nl

Kanker van de mannelijke geslachtsorganen, blaas, nieren en urinewegen

Als bij u kanker wordt geconstateerd aan de geslachtsorganen, blaas, nieren of urinewegen, wordt u behandeld door het behandelteam urologische oncologie. Een team van specialisten en zorgverleners is gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Voordat uw behandelend arts met u een behandelplan maakt, overlegt hij met dit team van specialisten in het multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn via videoconferencing ook specialisten uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis aanwezig, zodat u kunt rekening op de best mogelijk behandeling. Lees meer over de gang van zaken in het multidisciplinair overleg.

Uw behandelteam
Het behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

  • uroloog
  • radioloog
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • internist-oncoloog
  • patholoog
  • casemanager


Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Een casemanager volgt uw zorgtraject. Zij is op de hoogte van uw aandoening en behandeling. U kunt met uw vragen over de behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Zij gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer meer informatie over de casemanager.