terug naar nwz.nl

Kanker van hormoonproducerende organen en weefsels- endocriene tumoren

Als u kanker heeft aan bijvoorbeeld schildklier, bijschildklier of bijnier, wordt u behandeld door het behandelteam endocriene oncologie. Een team van specialisten en zorgverleners is gespecialiseerd in deze vorm van kanker. Voordat uw behandelend arts met u een behandelplan maakt, overlegt hij met dit team van specialisten in het multidisciplinair overleg. Lees meer over de gang van zaken in het multidisciplinair overleg.

Uw behandelteam
Uw behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

  • internist
  • chirurg
  • radiotherapeut-oncoloog
  • nucleaire geneeskunde
  • patholoog
  • klinisch chemicus


Deze specialisten vragen zo nodig advies aan kaakchirurgen die gespecialiseerd zijn in hoofd-hals kanker.

Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Uw aanspreekpunt tijdens uw behandeltraject is uw arts of verpleegkundig specialist.