terug naar nwz.nl

Longkanker

Noordwest Ziekenhuisgroep is een groot behandelcentrum voor patiënten met longkanker (longoncologie). Longoncologie is een specialisme dat zich bezig houdt met het onderzoeken en behandelen van kwaadaardige tumoren die uitgaan van de longen en/of luchtwegen Als na onderzoek blijkt dat u een vorm van longkanker heeft wordt u in het hart-long centrum opgevangen, behandeld en begeleid door ons behandelteam.

Behandeling
De behandeling van longkanker kan bestaan uit een operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie daarvan. De longartsen bespreken samen met alle betrokken specialisten (zoals longchirurgen en radiotherapeuten) de resultaten van de onderzoeken tijdens het multidisciplinaire overleg.

Gespecialiseerde medici voeren alle behandelingen uit bij Noordwest Ziekenhuisgroep De longchirurgen zijn allen gecertificeerd. Ze hebben een goede samenwerking met zowel het VUmc als het AvL.

Uw behandelteam
Uw behandelteam bestaat uit de volgende specilialisten:

  • longarts
  • radioloog
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • nucleair geneeskundige
  • internist-oncoloog
  • chirurg
  • patholoog
  • verpleegkundig specialist
  • casemanager


Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.

Uw vaste aanspreekpunt
Tijdens uw zorgtraject krijgt u een casemanager toegewezen. De casemanager is op de hoogte van uw aandoeningen en behandeling. U kunt met vragen over uw behandeling bij haar terecht. Zij houdt ook in de gaten of u behoefte heeft aan extra begeleiding, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of psycholoog. De casemanager gebruikt daarvoor een speciale vragenlijst, de Lastmeter. Lees meer informatie over de casemanager.