terug naar nwz.nl

Uitgezaaide kanker naar de wervelkolom en ruggenmerg

Metastasen zijn uitzaaiingen van een kwaadaardige vorm van kanker die op een andere plaats als eerste is ontstaan (primaire tumor), bijvoorbeeld: borstkanker, longkanker of melanoom.

Bij uitzaaiing naar de wervelkolom noemen we dit wervelmetastase. Doordat metastasen het ruggenmerg verdrukken kan een krachteloos gevoel in de benen zorgen voor problemen en/of problemen geven met de sluitspieren. Door onder andere deze symptomen kan de neuroloog onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van een wervelmetastase.

Uw behandelteam
Het behandelteam voor spinale metastasen is een multidisciplinair behandelteam van specialisten en zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de diagnose, behandeling en nazorg. Zij houden elke week een multidisciplinair overleg (MDO), waarin alle nieuwe patiënten worden besproken. Lees meer over de gang van zaken in het multidisciplinair overleg.

Dit behandelteam bestaat uit de volgende specialisten:

  • neuroloog
  • neurochirurg
  • orthopeed
  • internist-oncoloog
  • radioloog
  • radiotherapeut-oncoloog 
  • patholoog
  • casemanager


Uw specialist bespreekt in uw eerstvolgende afspraak de behandeling die door het team is vastgesteld.

Behandeling met radiotherapie
Als radiotherapie (bestraling) nodig is, krijgt u te maken met specialisten en medewerkers van de radiotherapie. Lees meer over het team radiotherapie.